Põllumajanduslik maakasutus Eestis XVI-XVII sajandil Vaata suuremalt

Põllumajanduslik maakasutus Eestis XVI-XVII sajandil

Ligi, Herbert

Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut, 1963
140 lk., 3. l. ill. 

Ümbrispaberiga pehmeköiteline, heas seisukorras kasutatud raamat. Autori pühendusega.

Rohkem infot

10,00 € KM-ga

Rohkem infot

Raamat käsitleb põllumajanduse olukorda XVI-XVII sajandil, tuginedes peamiselt XVII sajandi põllumajanduslike kõlvikute kaartidele ja maarevisjonide materjalidele. Peamine tähelepanu on pööratud kasutusel olnud maaviljelussüsteemide uurimisele. Peale selle vaadeldakse maaviljeluse ja karjakasvatuse vahekorda talu- ja mõisamajapidamises, maaparandustöid jne. Näidatakse suuri erinevusi Lõuna- ja Põhja- ning Lääne-Eesti põllumajanduses. Teiste teadusharude (mullateaduse) andmetele tuginedes püütakse selgitada nende erinevuste põhjusi. Konkreetse materjali alusel on jälgitud valitsevate tootmissuhete, esmajoones teoorjusliku mõisamajanduse pidurdavat mõju põllumajanduse arengule. Sarjast: Talurahva töö- ja võitlusradadelt